PIT-37 - krótki poradnik

PIT-37 jest przeznaczony dla osób, które chcą rozliczyć dochody uzyskane za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów, które - nie będąc płatnikami - wypłacają wynagrodzenia. Co to oznacza w praktyce? W takim przypadku zaliczki na podatek dochodowy wypłacają pracodawcy lub zleceniodawcy, dokumentujący ten zabieg poprzez formularz deklaracji PIT-11, zaś podatnik na jego podstawie sporządza swoje rozliczenie. Rozliczenie PIT i przekazanie go do urzędu skarbowego nie jest skomplikowane - trzeba jedynie pamiętać o kilku kluczowych kwestiach

1. Kto składa PIT-37?

2. Jak rozliczyć PIT?

3. Zeznanie podatkowe rozliczone z małżonkiem lub dzieckiem

W celu prawidłowego rozliczenia i złożenia deklaracji podatkowej PIT 37 należy wykorzystać odpowiedni druk. Można pobrać go z internetu - aktualne zawsze udostępnia Ministerstwo Finansów - lub uzyskać w urzędzie skarbowym. Obecnie jednak coraz rzadziej korzysta się z tradycyjnych formularzy na rzecz rozliczenia deklaracji PIT-37 online.

Kto składa PIT-37?

Ten typ formularza wypełniany jest tradycyjnie przez podatników, którzy uzyskali przychody z tytułu stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy zlecenie, umowy o dzieło i inne osoby rozliczające się według skali podatkowej, w przypadku których zaliczki przy podatku dochodowym są odprowadzane za pośrednictwem płatnika. Są one uwzględnione w wypełnianym przez pracodawcę PIT-11, stanowiącym podstawę do sporządzenia imiennej informacji podatkowej.

PIT-37 wykorzystują także emeryci i renciści, osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a także pozyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście i z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną.

PIT-37 nie dotyczy natomiast osób rozliczających się inaczej niż według skali podatkowej. Mowa na przykład o dochodach z tytułu działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca korzysta z rozliczenia liniowego lub ryczałtu.


Podatek płaci się co prawda od dochodu, jednak druk muszą złożyć także osoby, które w danym roku podatkowym wykazują stratę. Obowiązek taki spoczywa również na podatnikach, którzy osiągają dochody poza granicami kraju, ale przez większość roku przebywają w Polsce.

Jak rozliczyć PIT?

Każdy podatnik może wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób złożenia deklaracji. Obecnie dostępne są następujące formy:

  • deklaracja złożona osobiście we właściwym urzędzie skarbowym,
  • przesłanie deklaracji PIT pocztą - listem poleconym,
  • złożenie PIT-u elektronicznie.

Bardzo ważne jest dostarczenie deklaracji - osobiście, wysyłkowo lub internetowo - w nieprzekraczalnym terminie. W 2023 roku trzeba będzie wywiązać się z obowiązku do 2 maja 2023 r.

Obecnie coraz chętniej wybieraną metodą jest opcja e-PITu. Daje ona wiele korzyści - cały proces przebiega szybko, sprawnie, niezbędne dane są automatycznie pobierane z systemu oraz importowane z Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów, a wyliczenia dokonywane automatycznie.

Zeznanie podatkowe rozliczone z małżonkiem lub dzieckiem

Osoby rozliczające PIT-37 mają możliwość skorzystania z dodatkowych oszczędności, ulg i benefitów. Zalicza się do nich możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem, pod warunkiem, że on również rozlicza się na zasadach skali podatkowej. Druga opcja to możliwość rozliczenia się jako samotnie wychowujący dziecko.

Obie przywołane metody umożliwiają obniżenie wysokości podatku, a także uniknięcie przekroczenia progu powodującego opodatkowanie wyższą stawką.


Więcej o PIT-37 przeczytasz tutaj: https://www.e-pity.pl/pit-37/


Tekst sponsorowany.