Społeczna

Przemoc rówieśnicza

Jak wygląda przemoc w szkole i co my jako rodzice możemy zrobić, aby chronic przed jej skutkami nasze dzieci. Ekspert - psycholog Beata Turczyńska