Aktualności

Kolejna sesja Rady Miejskiej już 14 lutego


Kolejna sesja Rady Miejskiej już 14 lutego. W jej trakcie radni pochylą się m.in. nad uchwałą dotyczącą Miejskiego Programu Wspierania Rodziny, powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu oraz odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa i powołania nowego. Ponadto złożone zostaną sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach oraz realizacji "Miejskiego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020".