W Żyrardowie odsłonięto Macewę Pamięci

W Żyrardowie odbyła się uroczystość, podczas której odsłonięta została macewa, upamiętniająca 5000 Żydów z Żyrardowa i okolic zamordowanych przez niemieckich okupantów w latach 1940 – 1943. Inicjatorami i realizatorami tego upamiętnienia są Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Getta Warszawskiego, we współpracy z Miastem Żyrardów. Miejsce Macewy Pamięci nie jest przypadkowe, powstała na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej, która w czasie okupacji niemieckiej pełniła też funkcję getta. W uroczystości wzięli udział - Prezydent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Adam Siwek Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, reprezentujący Prezesa IPN, Albert Stankowski – dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego, Katarzyna Person – zastępczyni dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego, Grzegorz Dobrowolski – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Żyrardowie, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Artur Hofman Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Mariusz Cichowicz - reprezentant Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele duchowieństwa: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Rabin Szalom Dow Ber Stambler – przewodniczący Chabad-Lubawicz w Polsce, Ks. kanonik Adam Bednarczyk Proboszcz Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie, Ksiądz Halina Radacz Pastor Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Żyrardowie. Na uroczystości byli także uczniowie LO im. S. Żeromskiego z opiekunką, Bożeną Gąsiorowską – członkinię Aktywistów Sieci Forum Dialogu.